นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
129   คน
สถิติทั้งหมด
106916   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
 • การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
  การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
 • การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
  การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชกา...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชกา...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชกา...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชกา...
 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
 • โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...
 • ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
  ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
 • โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...
  โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...
 • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
  ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
 • การนิเทศงานของนักศึกษา
  การนิเทศงานของนักศึกษา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
 • โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
 • รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
  รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
 • เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
นายกษิภัท อ่อนน้อม
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
นายชัยพร ศาลาแดง
สภาอบต.หมู่ที่4
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [22/04/2564] 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 [22/04/2564] 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเต่า ม.3 [22/04/2564] 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเต่า ม.3 [22/04/2564] 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้ามป้อม ม.2 [22/04/2564] 10
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญประชุม มท 0816.3/ว996 ( 17/05/2564)
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ ไม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิฯ ไม่มีค่าสมัคร ไม่ต้องมีประสบการณ์ ( อ่าน 12 / ตอบ 0 )
    โดย : Viewfruit  Global   เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 : 03:18   
????????????งานตอบแบบสอบถามออนไลน์ ..มีค่าตอบแทนดี งานมีต่อเนื่อง !!!  ( อ่าน 15 / ตอบ 0 )
    โดย : Viewfruit  Global   เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 : 04:39   
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ ไม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิฯ ไม่ต้องมีประสบการณ์ ( อ่าน 8 / ตอบ 0 )
    โดย : Viewfruit  Global   เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 : 04:38   
ขายและบริการ FESTO THAILAND ONLINE ,MITSUBISHI,YASAKAWA,VACON Inverter ( อ่าน 12 / ตอบ 1 )
    โดย : วิธิสรรค์   ยิ่งชัยยะกมล   เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 : 12:04    ตอบล่าสุด : วิธิสรรค์   ยิ่งชัยยะกมล
คอเกร็งปวดคอ เคลื่อนไหวคอลำบาก เอินเวย์มีทางออก ( อ่าน 45 / ตอบ 0 )
    โดย : บริษัทเอินเวย์กรุ๊ปจำกัด  ผู้นำเภสัชกรรมสมุนไพรจีน   เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 : 15:53   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงการคลัง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โยธาไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ออมสิน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น