นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
แผนงานต่างๆ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  46   คน
  สถิติทั้งหมด
  102956   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
  • ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
   ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
  • โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...
   โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...
  • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
   ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกัน...
  • การนิเทศงานของนักศึกษา
   การนิเทศงานของนักศึกษา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
   โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
  • โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
   โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
  • โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
   โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
  • รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
   รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
  • เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  • กิจกรรมวันปิยมหาราช
   กิจกรรมวันปิยมหาราช
  • โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
   โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
  • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล...
   โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล...
  • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
   โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  • วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซ...
   วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซ...
  • โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต...
   โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต...
  • กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ ร...
   กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ ร...
  • โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมช...
   โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมช...
  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
  นายชัยพร ศาลาแดง
  สภาอบต.หมู่ที่4
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  กระดานข่าวทั่วไป
  คอเกร็งปวดคอ เคลื่อนไหวคอลำบาก เอินเวย์มีทางออก ( อ่าน 16 / ตอบ 0 )
      โดย : บริษัทเอินเวย์กรุ๊ปจำกัด  ผู้นำเภสัชกรรมสมุนไพรจีน   เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 : 15:53   
  โป๊กเกอร์ออนไลน์ ( อ่าน 39 / ตอบ 1 )
      โดย : arabal  nano   เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563 : 13:17    ตอบล่าสุด : arabal  nano
  ชาเขียวมีประโยชน์อย่างไร? ( อ่าน 20 / ตอบ 0 )
      โดย : ซามู   เอล   เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 : 11:56   
  ดูหนังฟรี 24 ชั่วโมง ( อ่าน 37 / ตอบ 0 )
      โดย : ธนเรศ  ดีสุทิน   เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2563 : 01:53   
  บาคาร่าออนไลน์ ( อ่าน 187 / ตอบ 0 )
      โดย : arabal  nano   เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 : 11:02   
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  TEST VIDEO
  ประวัติวันอาสาฬหบูชา
  ประวัติวันเข้าพรรษา


  << พฤศจิกายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • กระทรวงการคลัง
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • สำนักงบประมาณ
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ธ.ธกส
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • กระทรวงมหาดไทย
  • กรมสรรพากร
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • โยธาไทย
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรมทางหลวง
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ธ.ออมสิน
  • ศาลปกครอง
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กรมจัดหางาน
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)