นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
147213   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
ภาพกิจกรรม อบต.หนองแซง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ 1 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วน...
  วันที่ 1 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วน...
 • การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ...
  การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ...
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใ...
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใ...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริ...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริ...
 • กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแ...
  กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแ...
 • การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่...
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่...
 • กิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบ...
  กิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบ...
 • นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะกร...
  นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะกร...
 • กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่า...
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่า...
 • ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสำนักงานกาชาด...
  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสำนักงานกาชาด...
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในเขตตำบลห...
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในเขตตำบลห...
 • ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะปร...
  ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะปร...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดงานวัน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดงานวัน...
 • โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
 • โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
 • ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนิน...
  ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนิน...
 • โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ย...
  โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ย...
 • การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
  การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏ...
นายกษิภัท อ่อนน้อม
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
นายคำตัน  อินทร์นาง
นายคำตัน อินทร์นาง
ประธานสภา อบต.
๐๙๑-๔๑๒-๓๗๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
043-000411 043-000411 saraban@tambon-nongsang.org
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
043-000411
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
โทร.043-000411

จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑, ๓, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ และบ้านขอนสัก หมู่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022
ซื้ออาหารเสริมนม นมกล่อง จำนวน ๑๓,๑๗๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๙๘๙.๔๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ ๘๒๖๓ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2022
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงการคลัง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน