นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
75080   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ...
 • โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบ...
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
 • รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
  รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
 • เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 • กิจกรรมวันปิยมหาราช
  กิจกรรมวันปิยมหาราช
 • โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
  โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
 • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล...
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล...
 • โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 • วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซ...
  วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซ...
 • โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต...
  โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต...
 • กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ ร...
  กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ ร...
 • โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมช...
  โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมช...
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
  ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
 • โครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อ...
  โครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อ...
 • 5 ธันวาหาราช
  5 ธันวาหาราช
 • โครงการประกวดสุขภาวะในตำบลหนองแซง
  โครงการประกวดสุขภาวะในตำบลหนองแซง
นายกษิภัท อ่อนน้อม
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
นายชัยพร ศาลาแดง
สภาอบต.หมู่ที่4
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย