องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
205403   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองการศึกษา

นายวิเชียร สมกุล
รองปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริส่วนตำบลหนองแซง
081-954-7352
นางบุศรา เชาว์วชิระนันท์
นักวิชาการศึกษา
088-572-9676
นางสุพัชรา ดวงพิมพ์
ครู คศ.1 รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง
084-053-3933
นางวราภรณ์ ขานโฮง
ครู คศ.1 รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล
094-507-4056
นายหวาย แสนมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
095-687-3881
นางสาววรรณวิไล คัทเนตร
ผู้ดูแลเด็ก
089-576-4388
นางพันทิพย์ สวัสดิ์โพธิ์
คนครัว ศพด.อบต.หนองแซง (เหมาบริการ)
095-514-5004
นางสมจิตร กองลี
คนครัว ศพด.วัดชัยมงคล (เหมาบริการ)
นางสาวอัจฉราภรณ์ อัสจรรย์
พี่เลี้ยงเด็ก
080-460-3090
นางสาววราภรณ์ พลาศร
พี่เลี้ยงเด็ก