นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
101   คน
สถิติทั้งหมด
61980   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สำนักปลัด

นายกษิภัท  อ่อนน้อม
ชื่อ - นามสกุล :
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสิริยากร  นิทัศน์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสิริยากร นิทัศน์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
---------------- ว่าง ----------------
ชื่อ - นามสกุล :
---------------- ว่าง ----------------
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวภัสวรินทร์ ทวีโชติธนินทร์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัสวรินทร์ ทวีโชติธนินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์
ชื่อ - นามสกุล :
นายณัฐพงศ์ จิณฤทธิ์
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
สิตาวีร์  พูลศิริรัตนถาวร
ชื่อ - นามสกุล :
สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
ตำแหน่ง :
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อนางสาววิลาวัลย์  งามคุณ
ชื่อ - นามสกุล :
ชื่อนางสาววิลาวัลย์ งามคุณ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางวนิดา  มะลาหอม
ชื่อ - นามสกุล :
นางวนิดา มะลาหอม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวลัดดา  มาตรี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลัดดา มาตรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1