นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  2   คน
  สถิติทั้งหมด
  96083   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  สำนักปลัด

  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายวิเชียร สมกุล
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิเชียร สมกุล
  ตำแหน่ง :
  ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาวธนพร ทองกาสี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวธนพร ทองกาสี
  ตำแหน่ง :
  นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายณัฐพงศ์ จิณฤทธิ์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณัฐพงศ์ จิณฤทธิ์
  ตำแหน่ง :
  นักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
  ชื่อ - นามสกุล :
  สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
  ตำแหน่ง :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาววิลาวัลย์ งามคุณ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิลาวัลย์ งามคุณ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางวนิดา มะลาหอม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวนิดา มะลาหอม
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาวลัดดา มาตรี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวลัดดา มาตรี
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1