นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
147203   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
นายวิเชียร สมกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๑-๙๕๔-๗๓๕๒
นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๘-๕๖๑-๓๑๗๗
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๖-๘๕๗-๑๓๖๗
นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๑-๔๖๗-๙๙๘๔
นายเจษฎา ชาวปลายนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริส่วนตำบลหนองแซง
๐๖๑-๓๗๓-๙๑๒๕
จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๙๓๗-๓๗๐๑