องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
164681   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
นายวิเชียร สมกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๑-๙๕๔-๗๓๕๒
นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๘-๕๖๑-๓๑๗๗
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๖-๘๕๗-๑๓๖๗
นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๑-๔๖๗-๙๙๘๔