ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
118743   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกษิภัท  อ่อนน้อม
ชื่อ - นามสกุล :
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายวิเชียร  สมกุล
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร สมกุล
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสุรินทร  คำโคตรสูรย์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ชื่อ - นามสกุล :
นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายเจษฎา   ชาวปลายนา
ชื่อ - นามสกุล :
นายเจษฎา ชาวปลายนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
จ่าเอกปกครอง   สุดสะอาด
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1