นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
147207   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๙๔-๗๓๖-๐๓๐๐
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
๐๖๓-๑๔๒-๒๐๐๑
นายอุดม สายจำปา
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๙๘-๒๑๒-๖๔๘๐
นายสายฟ้า จันทะ
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๙๙-๔๘๐-๗๙๓๘
นายสุทิน เสนานันท์
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๖๒-๐๔๖-๗๔๔๘
นายอวิโรจน์ โยทาทูน
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๙๕-๓๔๑-๓๕๕๘