องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
164683   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๙๔-๗๓๖-๐๓๐๐
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
๐๖๓-๑๔๒-๒๐๐๑
นายอุดม สายจำปา
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๙๘-๒๑๒-๖๔๘๐
นายสายฟ้า จันทะ
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๐๙๙-๔๘๐-๗๙๓๘
นายวิเชียร อันทะเกตุ
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายศุภชัย ปากเมย
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)