นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
141049   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

พนักงานรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

นางสาวภัทราภรณ์ พิมพันธ์
พนักงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
094-9745647
นายวิรัตน์ เหง้าพรมมินทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
089-4000396
นายศิริ กุลวิเศษ
พนักงานรักษาความสะอาด
082-9972172
นายไพบูลย์ สมน้อย
พนักงานรักษาความสะอาด
066-0595075
นายสุธิ ทุมวงษ์
พนักงานรักษาความสะอาด
087-8531322
นายสมภพ บุตรษา
พนักงานรักษาความสะอาด
นายวิเชียร อันทะเกต
พนักงานรักษาความสะอาด
นายอุดร ตะนาดไธสง
พนักงานรักษาความสะอาด
092-8968831
นายสายันต์ ศรีเจริญทอง
พนักงานรักษาความสะอาด
099-1759267
นายวิทยา จันจิตร
พนักงานรักษาความสะอาด
นายบุญเหลือ มาลาหอม
พนักงานรักษาความสะอาด
นายสามารถ สีเกิน
พนักงานรักษาความสะอาด
นายณรงค์ บัวมาตย์
พนักงานรักษาความสะอาด
081-6019386
นายแดง ตันตะวาโย
พนักงานรักษาความสะอาด
นายพงศกร มณีวรรณ
พนักงานรักษาความสะอาด