องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
164684   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

พนักงานรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

นางสาวภัทราภรณ์ พิมพันธ์
พนักงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๐๙๔-๙๗๔-๕๖๔๗
นางชไมพร มาดอนกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
๐๖๒-๖๐๖-๓๐๔๗
นายวิรัตน์ เหง้าพรมมินทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๙-๔๐๐-๐๓๙๖
นายไพบูลย์ สมน้อย
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๖-๐๕๙-๕๐๗๕
นายสุธิ ทุมวงษ์
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๗-๘๕๓-๑๓๒๒
นายสมภพ บุตรษา
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๓-๓๕๐๔-๗๕๔๘
นายบุญเหลือ มาลาหอม
พนักงานรักษาความสะอาด
นายณรงค์ บัวมาตย์
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๑-๖๐๑-๙๓๘๖
นายแดง ตันตะวาโย
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๑-๕๘๒-๘๗๖๘
นายพงศกร มณีวรรณ
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๑-๒๓๑-๐๗๑๑
นายสายันต์ ศรีเจริญทอง
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๙๙-๑๗๕-๙๒๖๗
นายอุดร ตะนาดไธสง
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๙๒-๘๖๙-๘๘๓๑