นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  2   คน
  สถิติทั้งหมด
  96274   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  สมาชิกสภา

  นายบุญเลิศ จินะรักษ์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบุญเลิศ จินะรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ประธานสภาอบต.
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสมพรจิตร รังษี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสมพรจิตร รังษี
  ตำแหน่ง :
  รองประธานสภา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกษิภัท อ่อนน้อม
  ตำแหน่ง :
  เลขานุการสภา อบต.
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายธัญนพ ทนไชย์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธัญนพ ทนไชย์
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต. หมู่ที่ ๑
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายจำลอง ศรีด้วง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจำลอง ศรีด้วง
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๒
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายมนตรี โททำ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมนตรี โททำ
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๒
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายคำตัน อินทร์นาง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายคำตัน อินทร์นาง
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายคำกอน จินดา
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายคำกอน จินดา
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๓
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายชัยพร ศาลาแดง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายชัยพร ศาลาแดง
  ตำแหน่ง :
  สภาอบต.หมู่ที่4
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางบุญเทือง จิตรโท
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางบุญเทือง จิตรโท
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๔
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายนิภัทย์ คล่องดี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายนิภัทย์ คล่องดี
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๕
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาวนงนุช เฉลิมนนท์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนงนุช เฉลิมนนท์
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายทองแดง โทธิธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทองแดง โทธิธรรม
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางบุบผา แหล่ป้อง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางบุบผา แหล่ป้อง
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๗
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายสมรส ทารถ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมรส ทารถ
  ตำแหน่ง :
  ส.อบต.หมู่ที่ ๗
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1