นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
129   คน
สถิติทั้งหมด
106916   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สมาชิกสภา

นายบุญเลิศ  จินะรักษ์
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเลิศ จินะรักษ์
ตำแหน่ง :
ประธานสภาอบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสมพรจิตร รังษี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมพรจิตร รังษี
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายกษิภัท  อ่อนน้อม
ชื่อ - นามสกุล :
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายธัญนพ  ทนไชย์
ชื่อ - นามสกุล :
นายธัญนพ ทนไชย์
ตำแหน่ง :
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายจำลอง ศรีด้วง
ชื่อ - นามสกุล :
นายจำลอง ศรีด้วง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายมนตรี โททำ
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนตรี โททำ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายคำตัน  อินทร์นาง
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำตัน อินทร์นาง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายคำกอน จินดา
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำกอน จินดา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายชัยพร ศาลาแดง
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยพร ศาลาแดง
ตำแหน่ง :
สภาอบต.หมู่ที่4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางบุญเทือง จิตรโท
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุญเทือง จิตรโท
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายนิภัทย์  คล่องดี
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิภัทย์ คล่องดี
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวนงนุช เฉลิมนนท์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนงนุช เฉลิมนนท์
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายทองแดง โทธิธรรม
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองแดง โทธิธรรม
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางบุบผา แหล่ป้อง
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุบผา แหล่ป้อง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายสมรส  ทารถ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมรส ทารถ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1