องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
164691   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สมาชิกสภา

นายคำตัน อินทร์นาง
ประธานสภา อบต.
๐๙๑-๔๑๒-๓๗๕๗
นายธัญนพ ทนไชย์
รองประธานสภา
๐๙๓-๔๕๓-๔๘๙๖
นายกษิภัท อ่อนน้อม
เลขานุการสภา อบต.
๐๘๒-๓๒๕-๔๙๕๖
นายธัญนพ ทนไชย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
๐๙๓-๔๕๓-๔๘๙๖
นายจำลอง ศรีด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
๐๘๖-๒๓๕-๖๘๔๔
นายคำตัน อินทร์นาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
๐๙๑-๔๑๒-๓๗๕๗
นางสาววันเพ็ญ จาดเปรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
๐๖๑-๘๗๔-๓๕๐๑
นายชัยชนะ ศรีแสนยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
๐๘๗-๗๗๕-๕๓๖๘
นางเพียงพิศ สปังเกบู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
๐๖๔-๖๓๔-๒๙๓๙
นายสมรส ทารถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
๐๘๒-๓๐๙-๑๐๕๒