นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  56   คน
  สถิติทั้งหมด
  96226   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  กองคลัง

  นางฉายากร มาตย์ภูธร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางฉายากร มาตย์ภูธร
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางอัษฎารักษ์ คำอาษา
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอัษฎารักษ์ คำอาษา
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางอุทุมพร ยอดศิริ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุทุมพร ยอดศิริ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางสาวเยาวภา เอกวุธ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวเยาวภา เอกวุธ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นางนริศรา มาจุฬา
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนริศรา มาจุฬา
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  นายโกวิท ศรีด้วง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายโกวิท ศรีด้วง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1