นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
71074   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองคลัง

นางฉายากร  มาตย์ภูธร
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางอัษฎารักษ์ คำอาษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางอัษฎารักษ์ คำอาษา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางอุทุมพร  ยอดศิริ
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุทุมพร ยอดศิริ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวเยาวภา  เอกวุธ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางนริศรา  มาจุฬา
ชื่อ - นามสกุล :
นางนริศรา มาจุฬา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นายโกวิท  ศรีด้วง
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกวิท ศรีด้วง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1