ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
118743   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สำนักปลัด

นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
ชื่อ - นามสกุล :
สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสาวธนพร ทองกาสี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธนพร ทองกาสี
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
ชื่อ - นามสกุล :
นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางวนิดา มะลาหอม
ชื่อ - นามสกุล :
นางวนิดา มะลาหอม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
ว่าง
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสาวลัดดา มาตรี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลัดดา มาตรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายสุรชัย   ประทิพย์ทน
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายสมประสงค์   รังศรี
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมประสงค์ รังศรี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถส่วนกลาง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางนงรักษ์   สวัสดิ์โพธิ์
ชื่อ - นามสกุล :
นางนงรักษ์ สวัสดิ์โพธิ์
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายอุดม   สายจำปา
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดม สายจำปา
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายสายฟ้า   จันทะ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสายฟ้า จันทะ
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายสุทิน   เสนานันท์
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุทิน เสนานันท์
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายอวิโรจน์   โยทาทูน
ชื่อ - นามสกุล :
นายอวิโรจน์ โยทาทูน
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1