นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
147208   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองช่าง

นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๑-๔๖๗-๙๙๘
นายช่างโยธา (ว่าง)
นายช่างโยธา
นายสุริยันต์ งามศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
๐๘๑-๑๔๑-๒๙๓๖
นายวิรัช อำคา
พนักงานจ้างเหมาบริการธุรการ (กองช่าง)
๐๙๙-๐๒๗-๑๖๕๑