องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
181551   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

พนักงานเก็บขนขยะ

นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-561-3177
นายสมาน อ่อนตา
พนักงานขับรถขยะ
092-256-7404
นายบุญหลา สุวรรณดิษฐ
พนักงานเก็บขยะ
๐๘๕-๐๐๔-๙๐๖๖
นายสุรชัย สิทธิวงษา
พนักงานเก็บขยะ
นายสุทิน เสนานันท์
พนักงานเก็บขยะ
๐๘๒-๕๑๔-๑๐๘๖