องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
205402   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองคลัง

นางฉายากร มาตย์ภูธร
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
086-857-1367
นางสาวจินดารัตน์ คำอาษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
099-154-2157
นางนริศรา มาจุฬา
เจ้าพนักงานพัสดุ
085-332-1933
นางสาวอุทุมพร ปานเนาว์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
065-858-9975
นางยุพิน กลางโงน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
063-3633055