ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
118743   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองคลัง

นางฉายากร มาตย์ภูธร
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉายากร มาตย์ภูธร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสาวจินดารัตน์ คำอาษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจินดารัตน์ คำอาษา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางนริศรา มาจุฬา
ชื่อ - นามสกุล :
นางนริศรา มาจุฬา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางอุทุมพร  ยอดศิริ
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุทุมพร ยอดศิริ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นายโกวิท ศรีด้วง
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกวิท ศรีด้วง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1