องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
164683   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองคลัง

นางฉายากร มาตย์ภูธร
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๖-๘๕๗-๑๓๖๗
นางสาวจินดารัตน์ คำอาษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
๐๙๙-๑๕๔-๒๑๕๗
นางนริศรา มาจุฬา
เจ้าพนักงานพัสดุ
๐๘๕-๓๓๒-๑๙๓๓
นางสาวอุทุมพร ปานเนาว์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๐๖๕-๘๕๘-๙๙๗๕
นางยุพิน กลางโงน
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ