นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
147207   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองคลัง

นางฉายากร มาตย์ภูธร
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๖-๘๕๗-๑๓๖๗
นางสาวจินดารัตน์ คำอาษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
๐๙๙-๑๕๔-๒๑๕๗
นางนริศรา มาจุฬา
เจ้าพนักงานพัสดุ
๐๘๕-๓๓๒-๑๙๓๓
นางสาวอุทุมพร ปานเนาว์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๐๖๕-๘๕๘-๙๙๗๕
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๐๘๖-๘๗๓-๒๒๔๐
นายโกวิท ศรีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๐๘๒-๗๔๒-๘๑๔๘