นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  ผู้ดูแลระบบ - Administrator

   
  เข้าสู่ระบบจัดการ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
   
    ชื่อผู้ใช้
   
    รหัสผ่าน
   
       เปลี่ยนรหัส