องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
181551   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

22/05/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/05/2023   จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแซง หมู่ ๑ (สายหลังวัดสุมังคลาราม) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแซง หมู่ ๑ จำนวน ๒ สาย ( ๑.สายนาพ่อจ่า ๒.สายฟาร์มวัวศิริชัย) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ ๓ (สายข้างพระใหญ่) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ ๓ (สายข้างพระใหญ่) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023   จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box CulVert) สายบ้านหนองแซง หมู่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/05/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2023   จ้างก่อสร้างอาคาร อปพร.อบต.หนองแซง หมู่ ๗ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๘๐๐ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๙,๘๓๑.๓๘ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/04/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/03/2023   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแซง หมู่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/03/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2023   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/03/2023   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลหนองแซง บ้านหนองแซง หมู่ ๑-บ้านขามป้อม หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023   จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านขอนสัก หมู่ ๖ สายไปนานิตยาฟาร์ม จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2023   ซื้อเสื้อกีฬา โครงการงานกีฬาหนองแซงสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ จำนวน ๒๔๐ ตัว ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023   จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองแซง-บ้านห้วยม่วง หมู่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
07/03/2023   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
07/03/2023   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๒๕๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองแซง-บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2023   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองแซง-บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2023   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ๖ ตัว โต๊ะทำงาน ๖ ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2023   จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box CulVert) สายบ้านแฮด-ห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง