องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
164691   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

02/02/2023   จ้างเหมาบริการยานพาหนะโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านแม่ตีไปวังกุง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023   จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน แยกข้างวัดป่าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ (เชื่อมบ้านห้วยม่วง - วังกุง) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023   ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2022   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2022   จ้างขุดบ่อขยะใหม่พร้อมฝังกลบขยะเดิมที่สาธารณะประโยชน์ บ้านขามป้อม หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2022   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ ๘๒๖๓ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2022   จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๘ ป้าย และแผ่นพับ จำนวน ๓๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง ๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ เป็นเงิน ๗๙,๕๙๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022   ซื้ออาหารเสริมนม นมถุง จำนวน ๔๐,๔๙๕ ถุง ๆละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๒๖๖,๔๕๗.๑๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2022   จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง พร้อมระบบไฟส่องสว่าง และแสงสีบนเวที จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022   ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๕๒๐ ชุด ๆละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๙,๓๖๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองแซง หมู่ ๑, ๓, ๖, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2022   ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ผ้าต่วน ขนาดม้วนละ ๖๐ หลา จำนวน ๖ ม้วน ๆละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2022   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒- หมู่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2022   จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายสี่แยก บ้านขามป้อม หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑, ๓, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022   จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ และบ้านขอนสัก หมู่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022   ซื้ออาหารเสริมนม นมกล่อง จำนวน ๑๓,๑๗๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๙๘๙.๔๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง