ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
118744   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองการศึกษา

นายเจษฎา   ชาวปลายนา
ชื่อ - นามสกุล :
นายเจษฎา ชาวปลายนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริส่วนตำบลหนองแซง
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ : 043-000411
อีเมล์ :
นางสุพัชรา   ดวงพิมพ์
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุพัชรา ดวงพิมพ์
ตำแหน่ง :
ครู (ค.ศ.๒)
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
นางวราภรณ์   ขานโฮง
ชื่อ - นามสกุล :
นางวราภรณ์ ขานโฮง
ตำแหน่ง :
ครู (ค.ศ.๒)
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
นายหวาย แสนมาตย์
ชื่อ - นามสกุล :
นายหวาย แสนมาตย์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
นางสาววรรณวิไล   คัทเนตร
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรรณวิไล คัทเนตร
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
นางสาวเพ็ญนิสา   โสถี
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเพ็ญนิสา โสถี
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
นางพันทิพย์   สวัสดิ์โพธิ์
ชื่อ - นามสกุล :
นางพันทิพย์ สวัสดิ์โพธิ์
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 043000411
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1