องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
205403   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ลงข่าว: 15/08/2566

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้คะแนน ITA 2566 อยู่ที่ 99.45 คะแนน ได้ระดับผลการประเมิน"ระดับผ่านดีเยี่ยม" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจะดำเนินงานให้บริการประชาชนชาวตำบลหนองแซงด้วยความโปร่งใสต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 71