นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  10   คน
  สถิติทั้งหมด
  96091   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  การนิเทศงานของนักศึกษา
  การนิเทศงานของนักศึกษา
   3   137
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   11   182
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
  โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
   10   183
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
   11   211
  รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
  รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
   8   274
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
   8   241
  กิจกรรมวันปิยมหาราช
  กิจกรรมวันปิยมหาราช
   4   241
  โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
  โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
   8   225
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
   4   268
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
   10   327
  วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
  วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
   10   641
  โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต.หนองแซง
  โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต.หนองแซง
   7   340
  กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
   13   348
  โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ
  โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ
   8   386
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   8   323


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2