นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
71074   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 11   27
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 10   34
โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
 11   41
รณรงค์แยกก่อนทิ้ง  พร้อมกันทั่วไปประเทศ
รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
 8   102
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 8   117
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันปิยมหาราช
 4   124
โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
 8   100
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 4   110
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 10   185
วัดป่าไทรงาม  บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น
วัดป่าไทรงาม บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 10   306
โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต.หนองแซง
โครงการ อบรมให้ความรู้สิทธคนพิการ อบต.หนองแซง
 7   195
กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
กิจกรรม ปลูกป่า ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
 13   213
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ
 8   223
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 8   181
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
 4   147


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2