นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
129   คน
สถิติทั้งหมด
106916   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
 1   4
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
 8   5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 1   11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
 20   17
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
 20   13
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 7   12
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 11   15
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
 6   12
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
 1   80
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
 19   83
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 1   99
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 1   145
การนิเทศงานของนักศึกษา
การนิเทศงานของนักศึกษา
 3   241
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 11   264
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 10   274


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>