นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  3   คน
  สถิติทั้งหมด
  96084   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

  หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    90.27k
  มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ    104.63k
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    553.62k
  มาตการป้องกันการรับสินบน    86.35k
  มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    765.83k
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    92.43k
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    200.6k
  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ    1.5M
  คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ    198.86k
  คู่มืองานธุรการ    477.7k
  คู่มือการเลื่อนระดับ    323.41k
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี    2.17M
  คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    13.81M
  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    4.59M
  คู่มือการออกแบบระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร    NAN
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี่    1.39M
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    337.19k
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     305.99k
  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    304.85k
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    311.59k


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2