นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
79393   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    90.27k
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ    104.63k
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    553.62k
มาตการป้องกันการรับสินบน    86.35k
มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    765.83k
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    92.43k
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    200.6k
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ    1.5M
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ    198.86k
คู่มืองานธุรการ    477.7k
คู่มือการเลื่อนระดับ    323.41k
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี    2.17M
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    13.81M
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    4.59M
คู่มือการออกแบบระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร    NAN
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี่    1.39M
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    337.19k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     305.99k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    304.85k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    311.59k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2