องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
164682   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
ภาพกิจกรรม อบต.หนองแซง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขย...
  แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขย...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงเข้าร่วมก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงเข้าร่วมก...
 • กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ลอยกระทง ประจ...
  กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ลอยกระทง ประจ...
 • สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล...
  สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล...
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงร่วมง...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงร่วมง...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวัน...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวัน...
 • วันที่ 1 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วน...
  วันที่ 1 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วน...
 • การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ...
  การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ...
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใ...
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใ...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริ...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริ...
 • กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแ...
  กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแ...
 • การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่...
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่...
 • กิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบ...
  กิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบ...
 • นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะกร...
  นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ ร่วมต้อนรับคณะกร...
 • กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่า...
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่า...
 • ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสำนักงานกาชาด...
  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสำนักงานกาชาด...
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในเขตตำบลห...
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในเขตตำบลห...
 • ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะปร...
  ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะปร...
นายกษิภัท อ่อนน้อม
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
นายคำตัน  อินทร์นาง
นายคำตัน อินทร์นาง
ประธานสภา อบต.
๐๙๑-๔๑๒-๓๗๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
043-000411 043-000411 saraban@tambon-nongsang.org
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
๐๘๒-๒๑๔-๓๙๕๖
043-000411
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
โทร.043-000411

จ้างเหมาบริการยานพาหนะโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านแม่ตีไปวังกุง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023
จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน แยกข้างวัดป่าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ (เชื่อมบ้านห้วยม่วง - วังกุง) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023
iTA 2564 27/01/2565   127
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ออมสิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา