นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
133230   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

งานกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพันธ์
พนักงานทั่วไป ทำหน้าที่ช่วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๐๙๔-๙๗๔-๕๖๔๗
นายสมาน อ่อนตา
พนักงานประจำรถขยะ
๐๖๓-๔๕๖-๙๐๐๓
นายวิไล ทารถ
พนักงานเก็บขยะ
นายบุญหลา สุวรรณดิษฐ์
พนักงานเก็บขยะ
นายสุรชัย สิทธิวงษ์ษา
พนักงานเก็บขยะ