ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
118744   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผ่นพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
รายงานผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ผู้อายุ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สถิติผู้มาขอรับบริการด้านสวัสดิการ
รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
รายงานการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
รายงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือนปี ๒๕๖๑
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2562 รอบ 6 เดือน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2