นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  6   คน
  สถิติทั้งหมด
  96233   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  ผลการปฏิบัติงาน

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ผู้อายุ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
  สถิติผู้มาขอรับบริการด้านสวัสดิการ
  รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
  รายงานการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
  รายงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
  รายงานการฝึกอบรมตามหลักสูตร
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2561)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือนปี ๒๕๖๑
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2562 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานปี2561


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1