ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
118743   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนอัตรากำลัง3ปี อบต.หนองแซง 2564-2566
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 1
แผนจัดหาพัสดุปี ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ )
แผนยุทธศสาตร์อบต.หนองแซง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1