นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  56   คน
  สถิติทั้งหมด
  96226   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 4
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 3
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 2
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561ไตรมาสที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุปี ๒๕๖๒
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ )
  แผนยุทธศสาตร์อบต.หนองแซง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1