ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
118744   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ข้อมูล ITA

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยเเพร่ขอมูลต่อสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงานผลดำเนินการแผนป้องกันราย 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการแผนป้องกันประจำปี 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA ปี 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1