นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  2   คน
  สถิติทั้งหมด
  96083   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  โครงการกำจัดขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ  

  ลงข่าว: 06/06/2560    8   385

  ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา  เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีการลด คัดและแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุด  (ลงในเว็บให้หน่อยนะค่ะ  อบต.หนองแซง  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น) ขอบคุณค่ะ