นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
147213   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

ลงข่าว: 01/04/2564    11   241

องค์บริหารส่วนตำหนองแซง ได้จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  วันที่ 30 มีนาคม 2564 

โดยนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภออำแฮด เป็นประธานเปิดโครงการ นายถนอม ประติมูลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการแก้ไขและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคมอันจะนำมาซึ่งความรักความสามามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป   ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กอ.รมน.พันเอกพัทธพัส ไชยวิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้