ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
118743   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน    538.85k
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    90.27k
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ    104.63k
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    553.62k
มาตการป้องกันการรับสินบน    86.35k
มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    765.83k
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    92.43k
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    200.6k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    337.19k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     305.99k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    304.85k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    311.59k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    319.48k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    309.09k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    313.78k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    321.87k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    NAN


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1