นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  3   คน
  สถิติทั้งหมด
  96084   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  คู่มือสำหรับประชาชน

  หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    90.27k
  มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ    104.63k
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    553.62k
  มาตการป้องกันการรับสินบน    86.35k
  มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    765.83k
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    92.43k
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    200.6k
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    337.19k
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     305.99k
  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    304.85k
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    311.59k
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    319.48k
  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    309.09k
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    313.78k
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    321.87k
  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    NAN


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1