นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
128   คน
สถิติทั้งหมด
106915   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 15
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 12
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเต่า ม.3 12
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเต่า ม.3 9
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้ามป้อม ม.2 9
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 4
22/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 5
21/04/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 7
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 6
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 6
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 8
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 5
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564) 9
20/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) 6
20/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 7
01/04/2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 9
26/03/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 16
04/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24
12/01/2564 : ประกาศอัตราภาษีป้าย ปี 2563 13
08/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 36
05/10/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
23/09/2563 : ประกาศประกรวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.2 (สายขามป้อม - สว่างพัฒนา) 49
31/08/3106 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง และการงดค่าปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง พ.ส. 2562 53
20/08/2563 : ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 72
17/08/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 67
07/08/2563 : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 60
03/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแซง ม.7 74
22/06/2563 : ประกาศการริบเงินประกันสัญญา อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 98
19/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 131
16/06/2563 : ประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ. ขอนแก่น 96
04/06/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน 6 ล้อ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 79
23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115
03/03/3106 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 129
19/11/2562 : ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 159
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน ม.7 บ้านหนองแซง 162
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.1 บ้านหนองแซง 155
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.4 บ้านสว่างพัฒนา 152
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านห้วยม่วง 160
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านขามป้อม 145
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 บ้านหนองเต่า 125
03/05/2562 : ประกาศ อบต.หนองแซง: เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน 269
01/02/2562 : ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี 2562 252
24/12/2561 : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม1,ม3 ,ม.4,ม.6 235
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 241
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 255
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 219
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองแซง ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 199
30/10/2561 : ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 231
20/09/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 186
09/10/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 206


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>