นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  3   คน
  สถิติทั้งหมด
  96084   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  ข่าวประกาศ

  ค้นหาจาก :
  07/08/2563 : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 12
  03/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแซง ม.7 19
  22/06/2563 : ประกาศการริบเงินประกันสัญญา อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 23
  19/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 32
  16/06/2563 : ประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ. ขอนแก่น 29
  04/06/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน 6 ล้อ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 34
  23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
  03/03/3106 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 86
  19/11/2562 : ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 120
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน ม.7 บ้านหนองแซง 126
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.1 บ้านหนองแซง 113
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.4 บ้านสว่างพัฒนา 112
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านห้วยม่วง 113
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านขามป้อม 104
  04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 บ้านหนองเต่า 94
  03/05/2562 : ประกาศ อบต.หนองแซง: เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน 197
  01/02/2562 : ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี 2562 200
  24/12/2561 : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม1,ม3 ,ม.4,ม.6 186
  11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 191
  11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211
  11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 185
  11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองแซง ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 151
  30/10/2561 : ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 183
  20/09/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 149
  09/10/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 169
  04/10/2561 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 218
  11/10/2561 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 237
  04/04/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.ม.1 215
  23/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 267
  05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1,2,5,7 216
  26/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.4 243
  19/02/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากอ่สร้างถนนลูกรัง ม.1 244
  29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 207
  25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1,7 169
  03/01/3104 : ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายประจำปีพ.ศ. 2561 178
  05/02/2561 : ประกาศผู้้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 206
  31/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 182
  29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม .4 157
  23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมประปา ม.5 179
  05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม1,2,5,7 191
  25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1, ม.7 168
  23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.5 220
  16/01/2561 : งานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 176
  11/01/2561 : ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รับสมัครได้แต่ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป 241
  26/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 244
  25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาขขอนสัก-ขามป้อม 178
  25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 160
  20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 203
  20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้รับซองและยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 171
  20/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแซง-ห้วยม่วง 208


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
  1 2 3 4 >>