นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
79394   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
19/11/2562 : ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 25
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน ม.7 บ้านหนองแซง 53
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.1 บ้านหนองแซง 40
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างถนน คศล. ม.4 บ้านสว่างพัฒนา 37
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านห้วยม่วง 35
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านขามป้อม 41
04/09/2562 : ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 บ้านหนองเต่า 37
03/05/2562 : ประกาศ อบต.หนองแซง: เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน 104
01/02/2562 : ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี 2562 125
24/12/2561 : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม1,ม3 ,ม.4,ม.6 120
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองแซง ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 89
30/10/2561 : ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 105
20/09/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 103
09/10/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 110
04/10/2561 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 134
11/10/2561 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 164
04/04/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.ม.1 166
23/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 193
05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1,2,5,7 158
26/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.4 182
19/02/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากอ่สร้างถนนลูกรัง ม.1 175
29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 149
25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1,7 125
03/01/3104 : ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายประจำปีพ.ศ. 2561 131
05/02/2561 : ประกาศผู้้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 142
31/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 132
29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม .4 102
23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมประปา ม.5 134
05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม1,2,5,7 118
25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1, ม.7 130
23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.5 137
16/01/2561 : งานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 132
11/01/2561 : ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รับสมัครได้แต่ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป 170
26/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 161
25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาขขอนสัก-ขามป้อม 133
25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 115
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 142
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้รับซองและยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 126
20/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแซง-ห้วยม่วง 149
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับซองและยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแซง-ห้วยม่วง 125
08/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 126
07/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ห้วยม่วง-หนองแซงด้วยวิธีอิเล็กทรอส์นิก 121
14/12/2560 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ขอนสัก-ขามป้อม ลว.7 ธ.ค.60 129
14/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายขอนสัก-ขามป้อม 104
08/12/2560 : รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 124
08/12/2560 : รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 128
07/12/2560 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม-ขอนสัก ต.หนองแซง 164


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>