นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
71074   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
03/05/2562 : ประกาศ อบต.หนองแซง: เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน 61
01/02/2562 : ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี 2562 88
24/12/2561 : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม1,ม3 ,ม.4,ม.6 89
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 100
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา ม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 99
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 83
11/12/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองแซง ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
30/10/2561 : ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 86
20/09/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 86
09/10/2561 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 90
04/10/2561 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 113
11/10/2561 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 136
04/04/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.ม.1 147
23/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 172
05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1,2,5,7 135
26/02/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.4 158
19/02/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากอ่สร้างถนนลูกรัง ม.1 155
29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 131
25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1,7 109
03/01/3104 : ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายประจำปีพ.ศ. 2561 114
05/02/2561 : ประกาศผู้้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 126
31/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 114
29/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม .4 86
23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมประปา ม.5 119
05/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม1,2,5,7 101
25/01/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.1, ม.7 114
23/01/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.5 119
16/01/2561 : งานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 115
11/01/2561 : ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รับสมัครได้แต่ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป 126
26/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 117
25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาขขอนสัก-ขามป้อม 116
25/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขอนสัก-ขามป้อม 95
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 126
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้รับซองและยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 110
20/12/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแซง-ห้วยม่วง 136
20/12/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับซองและยื่นซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแซง-ห้วยม่วง 109
08/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอลฟัสติกส์สายห้วยม่วง-หนองแซง 107
07/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ห้วยม่วง-หนองแซงด้วยวิธีอิเล็กทรอส์นิก 106
14/12/2560 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ขอนสัก-ขามป้อม ลว.7 ธ.ค.60 112
14/12/2560 : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายขอนสัก-ขามป้อม 87
08/12/2560 : รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 107
08/12/2560 : รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 112
07/12/2560 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม-ขอนสัก ต.หนองแซง 146
12/10/2560 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 119
31/10/2560 : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 107
05/04/2560 : ลงทะเบียนรับซองประมูล โครงการก่อสร้างถนน คสล. งานซ่อมแซมถนน, งานก่อสร้างถนนลำเลียง จำนวน 9 โครงการ 157
10/04/2560 : บริษัท ห้าง ร้าน ที่ผ่านการ พิจารณาโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน.คสล จำนวน 9 โครงการ 147
27/03/2560 : บัญชีขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 132
06/03/2560 : ราคากลางประกวดดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 110
10/03/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 103


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>