ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
118744   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ค้นหาจาก :
21/10/3107 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 5
14/10/2564 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2564 9
14/10/2564 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปี 2564 7
14/10/2564 : ประกาศ อบต. หนองแซง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 6
14/10/2564 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 7
14/10/2564 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7
06/10/2564 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 32
04/10/2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29
14/09/2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๔ 52
26/07/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง นายก อบต.มอบอำนาจให้ปลัด อบต. 95
07/07/2564 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 97
02/07/2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 79
24/06/2564 : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดระคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563.pdf 94
24/06/2564 : รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 73
15/06/2564 : การรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 79
27/05/2564 : ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 75
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 95
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 137
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเต่า ม.3 96
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเต่า ม.3 70
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้ามป้อม ม.2 71
22/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 70
22/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 91
21/04/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 79
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 61
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 79
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 82
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 69
21/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564) 62
20/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) 101
20/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง (เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 64
01/04/2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 73
26/03/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 69
04/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 74
12/01/2564 : ประกาศอัตราภาษีป้าย ปี 2563 88
08/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 91
05/10/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 127
23/09/2563 : ประกาศประกรวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.2 (สายขามป้อม - สว่างพัฒนา) 93
31/08/3106 : ประกาศ อบต.หนองแซง เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง และการงดค่าปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง พ.ส. 2562 122
20/08/2563 : ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 150
17/08/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 144
07/08/2563 : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 110
03/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแซง ม.7 132
22/06/2563 : ประกาศการริบเงินประกันสัญญา อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 193
19/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 212
16/06/2563 : ประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ. ขอนแก่น 196
04/06/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน 6 ล้อ อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 213
23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 167
03/03/3106 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 209
19/11/2562 : ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 236


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>